. .

ҚБТУ өзінің материалдық-техникалық базасын жетілдіруді жалғастыруда. Университеттің "Материалтану және коррозия мәселелері" ғылыми-білім беру орталығының зертханасында жаңа жабдық ЯМР-спектрометр NMReady-60PRO пайда болды.

Бұл тиімділігі жоғары көпядролы құрылғы ядролық магниттік резонанстың ықшам үстел спектрометрлерінің тобына кіреді. Ол әртүрлі материалдарға күнделікті зерттеулер жүргізуге (синтез өнімдерін скринингтау, тұқымдардың майлылығы мен ылғалдылығын анықтау, майлар мен қатты майлардың құрамын талдау, тамақ өнімдерінің сапасын бақылау және т.б.), сондай-ақ студенттердің, магистранттардың және докторанттардың оқу және ғылыми жұмыстарын орындауға арналған.

Ядролық магниттік резонанс (ЯМР) – ядролардың магниттік моменттерінің қайта бағдарлануына байланысты ν жиілігінде (ЯМР жиілігі деп аталатын) сыртқы магнит өрісінде нөлдік емес спині бар ядролы затпен электромагниттік энергияның резонанстық жұтылуы немесе сәулеленуі.