. .

 

Академиялық адалдық лигасы туралы  https://adaldyq.kz/

 

Корупционные риски в ВУЗах